Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Θεματολογία

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων ξένων και Ελλήνων ομιλητών το φετινό συνέδριο θα καλύψει μια πλειάδα θεμάτων, όπως:

 • Η αντίληψη για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα από Έλληνες και ξένους φορείς
 • Οι προκλήσεις της πολιτείας και η συνδρομή της στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων, όπως η διαφθορά
 • Η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ στη βελτίωση των πρακτικών ΕΔ και ειδικότερα του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Οφέλη της Εταιρικής διακυβέρνησης για μη εισηγμένες επιχειρήσεις
 • Ο ανθρώπινος παράγοντας στη λήψη αποφάσεων: πως κανονικοί άνθρωποι καταλήγουν σε ανήθικες αποφάσεις
 • Η ευθύνη και οι ευθύνες της Ανώτατης Διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών στη λήψη αποφάσεων
 • Business Ethics και καλές πρακτικές από το διεθνές περιβάλλον
 • Η Κανονιστική Συμμόρφωση: παράγοντας μείωσης των εταιρικών κινδύνων
 • Ο Compliance Officer σήμερα και οι προκλήσεις στο σύγχρονο περιβάλλον (Καταγγελίες, Σύγκρουση Συμφερόντων κ.ά.)
 • Κανονιστική Συμμόρφωση στην πράξη- Καλές πρακτικές με μετρήσιμα αποτελέσματα
 • Η σημασία της συνεργασίας και των συνεργειών του Compliance Officer με άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες
 • Οι προοπτικές της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ως επάγγελμα
 • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ
EY
 • ΜΕ ΤΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • COMMUNICATION CONSULTANTS
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team