Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Το Risk Management είναι κουλτούρα, αντίληψη και τρόπος ζωής

Το Συνέδριο Enterprise Governance and Risk Conference που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza απετέλεσε το πρώτο συνέδριο στη χώρα μας που ανέδειξε σφαιρικά το επίκαιρο και κρίσιμο θέμα της εταιρικής διαχείρισης κινδύνων και τη σημασία του για τη δημιουργία εταιρικής αξίας. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Boussias Communications και την Fidel & Fortis.

Με τους κινδύνους να πολλαπλασιάζονται στο μέλλον και την πολυπλοκότητα να χαρακτηρίζει το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, το Risk Management μαζί με την εταιρική διακυβέρνηση και την κανονιστική συμμόρφωση αναδεικνύονται σε βασικά εργαλεία στρατηγικής για κάθε επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει και να ευημερήσει τον 21ο Αιώνα. Το Risk Management δεν είναι απλή τεχνική άσκηση. Είναι κουλτούρα, αντίληψη και τρόπος ζωής για όλους: διοίκηση και εργαζόμενους. Αυτά ήταν τα κύρια μηνύματα αλλά και τα συμπεράσματα από το πρώτο Συνέδριο GRC, το οποίο χαρακτηρίστηκε από ομιλητές και συμμετέχοντες ως άκρως επίκαιρο υπό τις παρούσες συγκυρίες.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία της, η κυρία Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος παρατήρησε ότι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων πρέπει να είναι κύριο μέλημα κάθε συνετού επιχειρηματία, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι τόσο εξοικειωμένες με τη διαχείριση κινδύνων, ώστε να την εντάξουν ως λειτουργία στο standard πρόγραμμα των θεμάτων που πρέπει να τους απασχολούν και μάλιστα με αντίστοιχο προϋπολογισμό. Ειδική αναφορά έκανε και στη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης η οποία έχει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία καθώς ενθαρρύνει επιχειρηματικά ανοίγματα, τονίζοντας ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι προηγμένες χώρες εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ασφάλισης.

Το σύγχρονο οικοσύστημα των επιχειρήσεων
Στη συνέχεια ο Richard Anderson, Πρόεδρος του Institute of Risk Management UK και CEO AndersonRisk περιέγραψε πώς το GRC μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να ευημερήσουν σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον και ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιτυχίας του συστήματος. Ξεκινώντας έκανε τη διαπίστωση ότι η σύγχρονη επιχείρηση λειτουργεί πια σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα– που αποκαλεί extended enterprise και είναι συνδεδεμένη με τρίτους π.χ. προμηθευτές. Αυτοί με τις ενέργειες άρα και τα ρίσκα που παίρνουν μπορεί να επηρεάσουν την επιχείρηση. Κατά συνέπεια, καμία επιχείρηση δεν μπορεί σήμερα να ελέγξει το σύνολο των ρίσκων της. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τα επηρεάσει. Το επίπεδο του Risk Management μιας επιχείρησης είναι τόσο επαρκές και ικανοποιητικό όσο ο πιο αδύναμος κρίκος του ευρύτερου οικοσυστήματος».

Ως πρώτο βήμα ο οργανισμός οφείλει να αναγνωρίσει τα ρίσκα του. Η μεγαλύτερη δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η αδυναμία έγκαιρης αναγνώρισης μελλοντικών κινδύνων ενώ το Risk Management έχει αποτύχει σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό οφείλεται στον υφιστάμενο τρόπο εφαρμογής των μοντέλων ηγεσίας διακυβέρνησης και διαχείρισης ρίσκων. Προτείνει αλλαγή τρόπου ηγεσίας και διακυβέρνησης, όπου η εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ρίσκων δεν θα είναι αποτέλεσμα επιβολής κανόνων, αλλά πολύ περισσότερο από τη συνειδητοποίηση ότι το σύγχρονο Risk Management πρέπει να βασίζεται στη δημιουργικότητα, σε κοινές ηθικές αξίες, συγκεκριμένες αρχές και συμπεριφορές. Το Risk Management είναι κυρίως θέμα κουλτούρας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Είναι σημαντικό λοιπόν να δημιουργηθεί κουλτούρα ρίσκου.

Καθορισμός του Risk Appetite
Πολύ βασική παράμετρος σε αυτή τη διαδικασία είναι ο καθορισμός του Risk Appetite από την ανώτατη διοίκηση. Με δεδομένο ότι το Risk Management αφορά στη διαχείριση των ρίσκων - και όχι στην αποφυγή τους - μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία εταιρικής αξίας, επισημαίνοντας παράλληλα «τη συχνή αδυναμία διάγνωσης από πλευράς διοικήσεων τι μπορεί να παράγει εταιρική αξία καθώς και η άγνοια για τους κινδύνους που απειλούν τους Key Drivers της εταιρικής αξίας». Υπογράμμισε ότι είναι υψίστης σημασίας να υπάρχει επίγνωση της στρατηγικής κατεύθυνσης που θέλει να πάρει η εταιρεία, καθώς επίσης και τους value drivers και τα ρίσκα της επιχείρησης.

Πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος του σύγχρονου Risk Officer ο οποίος είναι ευρύτερος. Έχει την ευθύνη για να συνενώσει όλες τις δυνάμεις και λειτουργίες μέσα στην επιχείρηση με στόχο τη θωράκισή της, κυρίως με διάλογο και ανοικτή επικοινωνία. Ολοκλήρωσε λέγοντας «το Risk Management είναι μια διαφορετική προσέγγιση: είναι το disruptive intelligence που αν το διέθεταν οι επιχειρήσεις δεν θα είχαμε φθάσει στην πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση».

Τους λόγους που αποτυγχάνει το Risk Management στην πράξη, παρουσίασε ο Dr. Prodyot Samanta μέσω Skype. Αναφέρθηκε στη συχνή απουσία της λειτουργίας Risk Management κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων, την αδυναμία προσδιορισμού του στόχου από ως προς το Risk Management, την έλλειψη κουλτούρας και κατανόησης ρίσκου και τη διατήρηση στεγανών στον οργανισμό. Εστίασε στο Risk Appetite εξηγώντας ότι αυτό μπορεί να ορισθεί τουλάχιστον ένα ή δύο χρόνια μετά την εφαρμογή προγράμματος ERM, διότι μόνο τότε ένας οργανισμός έχει αποκτήσει επίγνωση των ρίσκων του. Ολοκλήρωσε λέγοντας ότι Risk, Management, Performance είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας που παράγουν εταιρική αξία.

Οι συστημικοί κίνδυνοι
Η Julia Graham, Πρόεδρος της FERMA, επεσήμανε ότι ενώ παλιά οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αφορούσαν τις επιχειρήσεις ήταν απτοί σήμερα, διαπιστώνουμε μια μετατόπιση στο πεδίο των συστημικών κινδύνων που αφορούν στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι καθώς επίσης στο περιβάλλον και την τεχνολογία. Η πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα της FERMA ανέδειξε ως κύριες περιοχές ρίσκου τις πολιτικές εξελίξεις, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, το marketing και τη στρατηγική, τον ανταγωνισμό, τη φήμη, το ανθρώπινο δυναμικό, την ποιότητα και την ασφάλεια.

Η ομιλήτρια επεσήμανε τις κρίσιμες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κινδύνων που δύσκολα ιχνηλατούνται. Συμφώνησε με τον κ. Anderson ότι οι διοικήσεις είναι συχνά ανέτοιμες να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους, διότι είτε δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, είτε τα μέλη των διοικήσεων αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση: διότι πρώτα οι διοικήσεις είναι υποχρεωμένες να αναγνωρίζουν τους κινδύνους της επιχείρησης που διοικούν. Πολύ περισσότερο από τα ίδια τα ρίσκα, είναι σημαντικό να υπάρχει επίγνωση των συνεπειών αυτών των κινδύνων και πάνω σε αυτές να γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία. Στόχος όλων πρέπει να είναι η δημιουργία της Ανθεκτικής Επιχείρησης.

Η Ανθεκτικότητα ως έννοια κατακτά το επιχειρηματικό γίγνεσθαι
Η Ανθεκτικότητα αφορά τη μακροπρόθεσμη επιβίωση και ευημερία ενός οργανισμού. Σημαίνει επίσης ότι γνωρίζεις ποιος είσαι, ότι διαθέτεις τις κατάλληλες γνώσεις και ότι είσαι επικεντρωμένος στο τι κάνεις και πώς το κάνεις. Η Ανθεκτικότητα είναι μετρήσιμη είναι και μπορεί να αποτελέσει παράγοντα μόχλευσης για έναν οργανισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ρόλο της FERMA η οποία έχει σαν αποστολή την προαγωγή της ιδέας του Risk Management, επισημαίνοντας ωστόσο την απουσία της Ελλάδας από τον Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο και απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση προσχώρησής της στον Οργανισμό. Η πρόσφατη έρευνα της FERMA καταδεικνύει την άμεση ανάγκη για καλύτερο Risk Management με τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των Risk Managers με στόχο την αναβάθμιση του επαγγέλματος. Στο πλαίσιο αυτό, η FERMA συμμετέχει στην επικαιροποίηση του προτύπου ISO 31.000 ενώ από το 2015 θα παρέχει το 1ο Δίπλωμα European Risk Manager Accreditation.

H νέα πραγματικότητα και ο ρόλος του Risk Manager
«Η επίλυση του επιχειρηματικού ρίσκου ήταν ο κύριος λόγος ενασχόλησης των νομικών με το GRC» εξήγησε ο κύριος Οικονόμου, Νομικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της ΔΕΗ. Πρώτη προτεραιότητα των Νομικών Συμβούλων επιχειρήσεων και ομίλων με έδρα στις ΗΠΑ εδώ και 2 χρόνια αφορά σε θέματα Ethics and Compliance, ενώ μεταξύ 2005 και 2010 το κόστος των προγραμμάτων Compliance εταιρειών και ομίλων με έδρα τις ΗΠΑ αντιστοιχούσε σε 1 έως 6% των εσόδων για τζίρους > 1δις μόνο για το κλάδο των securities όπου το σύνολο της δαπάνης ανήλθε σε περίπου 1 τρις $. Παρατήρησε ότι το τρίπτυχο GRC θα έπρεπε να μετεξελιχθεί σε GREC με την προσθήκη των Ethics, δηλαδή όλου του πολιτισμικού-ιδεολογικού στοιχείου που διατρέχει τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Το GRC είναι μια open ended διαδικασία που εφαρμόζεται διαφορετικά από εταιρείες και χώρες αλλά που κατ’ ελάχιστον πρέπει να αναγνωρίζεται από την διεθνή κεφαλαιαγορά και να καλύπτει συγκεκριμένα κριτήρια. Ως παγκοσμιοποιημένη γλώσσα, κατανοητή στις διεθνείς χρηματαγορές, αποτελεί εχέγγυο προκειμένου αυτές να τοποθετήσουν χρήματα σε μια υποψήφια επένδυση με στόχο τη μετρήσιμη αξία της εταιρείας.

Αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση, υποστήριξε ότι βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα όπου οι παλιές πυραμιδικές δομές θα υποκατασταθούν στο μέλλον από δομές matrix και ότι είναι θέμα χρόνου να αναγνωρισθεί ο διαφοροποιημένος ρόλος της επιρροής άρα και της ευθύνης των ατόμων που ασκούν την εταιρική διοίκηση. Τόνισε ότι η κακή πορεία μιας επιχείρησης αποτελεί ένδειξη αν όχι συνέπεια κακής εταιρικής διακυβέρνησης -με την σύγχρονη έννοια του GRC- και δεν είναι μόνο αποτέλεσμα επιχειρηματικής απραξίας. Κύριος υπεύθυνος για τη διαχείριση του ρίσκου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος με το ΔΣ και όχι ο Risk Manager. Εξήγησε ότι η Συμμόρφωση αφορά προγράμματα συμμόρφωσης ως προς την εξωτερική και εσωτερική νομοθεσία ενώ ο ρόλος του Νομικού Συμβούλου σε όλη αυτή τη διεργασία είναι επίσης σημαντικός και πρέπει να αντιμετωπίζεται - στο βαθμό που το GRC είναι πρόληψη- ως στρατηγικός συνεταίρος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Άρης Δημητριάδης, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης του Ομίλου ΟΤΕ, παρουσίασε την περίπτωση υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος ERM στον ΟΤΕ υπογραμίζοντας μεταξύ άλλων ότι το Risk Management είναι το πρώτο βήμα που δίνει τα όπλα στο Front Office για να αξιοποιήσει ευκαιρίες. «Εσωτερικά ο κάθε εργαζόμενος εκπαιδεύεται κατάλληλα, ώστε να συνειδητοποιεί και το ρόλο του ως Risk Manager», υπογράμμισε. Σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας θεωρούνται η ανοικτή επικοινωνία αλλά και η απουσία στεγανών. Τόνισε τη σημασία του tone at the top και ότι ο Risk Officer οφείλει να έχει σφαιρική γνώση της λειτουργίας της επιχείρησης και να έχει ικανότητα και άνεση να επικοινωνεί με όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

Η συμβολή του GRC στην ανταγωνιστικότητα
Τη συμβολή του GRC στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την ευημερία της κοινωνίας ανέδειξε στη δική του ομιλία του ο Παντελής Λάμπρου, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης των Ελληνικών Χρηματιστηρίων. Τόνισε ότι αυτό που αναδείχθηκε από την τρέχουσα κρίση είναι η απαίτηση για αλλαγή παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου, όχι μόνο με απλή αναδιάταξη των παραγωγικών συντελεστών, αλλά με χρηματοδότηση μακροπρόθεσμου ορίζοντα από το εξωτερικό. Η προσέλκυση επενδυτών μπορεί να γίνει εφόσον τους πείσουμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα που διαθέτει θεσμική ανάπτυξη και κράτος δικαίου, ως μια αγορά που είναι συμβατή και αναγνωρίσιμη από τους διεθνείς επενδυτές, ως επιχειρήσεις που εμπεριέχουν σημαντικές αξίες, σήμερα όμως υποτιμημένες. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρική διακυβέρνηση, η διαχείριση κινδύνων και η κανονιστική συμμόρφωση μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην ανάδειξη της ελκυστικότητας της επενδυτικής πρότασης της Ελλάδας.

Στην ομιλία της η Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια του Εθνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, εστίασε στο θέμα της Διακυβέρνησης επισημαίνοντας ότι η διαχείριση κινδύνων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο Governance και ότι τα διοικητικά συμβούλια φέρουν την κύρια ευθύνη για τη χάραξη στρατηγικής και πολιτικής κινδύνων, ασκούν την εποπτεία και έχουν τον έλεγχο του συστήματος διαχείρισης κινδύνων.

Συστηματικότερος διάλογος επενδυτών - επιχειρήσεων
Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση κινδύνων περιγράφοντας με σαφήνεια το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν και οφείλουν να κινηθούν οι επιχειρήσεις ανάλογα με τα μεγέθη και τη φύση τους. Ωστόσο δύο ανεξάρτητες έρευνες της Grant Thornton κατέδειξαν πόσο ελλιπή είναι τα συστήματα ελέγχου διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΚΕΔ. Με δεδομένο ότι οι επενδυτές έχουν αυξημένες απαιτήσεις απέναντι στα ΔΣ υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου για συστηματικότερο διάλογο μεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων. Για την προσέλκυση κυρίως ξένων επενδυτών είναι ακόμη πιο σημαντικό να εφαρμόζονται διεθνείς πρακτικές κατανοητές σε αυτούς. Η κακή εταιρική διακυβέρνηση έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί είτε σε πτώχευση, είτε σε υποτίμηση της αξίας των εταιρειών ή και υπέρμετρη ανάληψη κινδύνων χωρίς οι επενδυτές να λαμβάνουν μεγαλύτερες αποδόσεις.

Ολοκλήρωσε με την είδηση ότι με βάση την ετήσια έρευνα της World Bank “Doing Business”, η Ελλάδα ανέβηκε στο δείκτη “Protecting Investors to doing business” από την 157 θέση που κατείχε το 2012, ανέβηκε στην 62η. Διαφωτιστική ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε για τις ανάγκες του Συνεδρίου, ο Β’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Ξενοφών Αυλωνίτης στους διοργανωτές και παρουσιάστηκε στους συνέδρους μέσω video. Το πρώτο θέμα που έθιξε αφορούσε τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις και τις ασφαλιστικές δικλείδες που εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών αυτής της κατηγορίας.

Ο κ. Αυλωνίτης απάντησε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφενός κάνει επιτόπου ελέγχους για να διαπιστώσει αν εφαρμόζονται οι οδηγίες και αφετέρου βελτιστοποιεί συνεχώς τη νομοθεσία όπως κάποιες προτάσεις για αναθεώρηση του νόμου 3016 του 2002, οι οποίες εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα και αφορούν στην αυστηροποίηση του ορισμού των εκτελεστικών και κυρίως των ανεξάρτητων μελών. Αναφορικά με τη διασφάλιση του σχεδιασμού και της εφαρμογής αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει διαμορφώσει ένα γενικό πλαίσιο με 2-3 υποχρεώσεις, κοινές για όλες τις εταιρείες, ενώ έχει υποβάλει ορισμένες προτάσεις για πρόσθετες αρμοδιότητες στον εσωτερικό έλεγχο κάθε επιχείρησης.

Λόγω του προβλήματος της μη επαρκούς χρηματοδότησης κυρίως από τον τραπεζικό τομέα καταβάλλεται προσπάθεια σε συνεργασία και με το Χρηματιστήριο Αθηνών να προωθηθούν κάποιες μορφές χρηματοδότησης μέσω της κεφαλαιαγοράς. Ανακοίνωσε δε ότι έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο, για αντλήσεις κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά κάτω των πέντε εκατομμυρίων, και το οποίο θα δημοσιοποιηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ολοκληρώνοντας είπε ότι στο Χρηματιστήριο παρατηρείται μετά από καιρό κινητικότητα για διεξαγωγή IPOs.

Η εμπειρία της ελληνικής επιχείρησης
Το πώς διαχειρίζεται τα ρίσκα της μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση με περιφερειακή έδρα παρουσίασε η εντεταλμένη Σύμβουλος της επιχείρησης Kallimanis S.A., Κωνσταντίνα Καλλιμάνη. Αναφέρθηκε σε μια σειρά ρίσκων που έχει ήδη αναγνωρίσει η επιχείρηση και που κλήθηκε να αντιμετωπίσει σε ένα «business as usual» mode. Επεσήμανε ότι η κρίση δημιούργησε μια νέα τάξη πραγμάτων στην αγορά και στο προφίλ του καταναλωτή, αναγνωρίζοντας όμως ότι δημιούργησε και ευκαιρίες. Εστίασε στις δυναμικές ενέργειες στις οποίες προχώρησε η εταιρεία ώστε να προχωρήσει μπροστά μέσα σε περιβάλλον παρατεταμένης ύφεσης, όπως ο πλήρης ανασχεδιασμός της εταιρικής της διακυβέρνησης και η ανάπτυξη κουλτούρας και αντίληψης ρίσκου που οφείλει να εκπορεύεται από την κεφαλή και να διαχέεται σε όλη την εταιρεία. Ολοκλήρωσε την ομιλία της λέγοντας «Το υπολογισμένο ρίσκο είναι ευκαιρία ανάπτυξης».

Αλλαγή κουλτούρας
Ο εμπορικός διευθυντής της AIG Αντώνης Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι οι Risk Managers διεθνώς αναγνωρίζουν ότι οι κίνδυνοι που καλούνται να διαχειρισθούν είναι πολύ πιο σύνθετοι και λιγότερο ελέγξιμοι. Για αυτό, οι επιχειρήσεις ζητούν πιο έξυπνα και tailor made ασφαλιστικά προϊόντα, εργαλεία αλλά και υπηρεσίες σε σχέση με τα συνήθη της αγοράς, με δυνατότητα εφαρμογής τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ωστόσο υπόψη το εκάστοτε τοπικό ρυθμιστικό πλαίσιο ενώ ζητούν και υψηλότερα όρια κάλυψης λόγω της εξελισσόμενης πολυπλοκότητας των κινδύνων.

Ο Gerold Knight, Group Chief Risk Officer της Coca-Cola Hellenic, επικεντρώθηκε στο θέμα της κουλτούρας ως βασικό συστατικό προόδου για τον οργανισμό αλλά και ως κρίσιμο εργαλείο για την επιτυχία του Risk Management. Κατά τον ομιλητή, η ύπαρξη πλαισίου ρίσκου και διαδικασιών από μόνες τους δεν επαρκούν. Ο τρόπος προσέγγισης είναι καθοριστικής σημασίας. Πιο συγκεκριμένα ο προσανατολισμός σε ένα κοινό στόχο, η υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης, οι ξεκάθαροι ρόλοι και υπευθυνότητες, η απλότητα των διαδικασιών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την υποστήριξη της διαδικασίας, αλλά πάνω από όλα η επικοινωνία, ο ανοικτός διάλογος και οι συζητήσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσα στον οργανισμό, βοηθούν στην υιοθέτηση κοινών κωδίκων επικοινωνίας, την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης, προσωπική δέσμευση και αλλαγή κουλτούρας. Απώτερος στόχος η δημιουργία ενός ανθεκτικού οργανισμού που θα επιβιώσει αλλά και θα ευημερήσει σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας αναλαμβάνοντας ισορροπημένα ρίσκα και αξιοποιώντας ευκαιρίες.

Η ομιλία του Κ. Πανάγου Senior Manager Senior Manager, Corporate Security Risk & Compliance, Vodafone είχε ως κύριο αντικείμενο την λειτουργία της “Συμμόρφωσης” και πώς αυτή «συνεργάζεται» με τη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων. Σύμφωνα με τον ομιλητή απώτερος στόχος και των δύο λειτουργιών είναι η υποστήριξη της εταιρίας στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διεργασία διαδραματίζουν η επικοινωνία και εκπαίδευση, με στόχο όλα αυτά να μετουσιωθούν σε καθημερινή πρακτική και τρόπο ζωής των εργαζομένων. Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος υλοποίησης των παραπάνω ο κύριος Πανάγος παρουσίασε ως κύρια παραδείγματα αφενός τον τρόπο διαχείρισης του κινδύνου συμμόρφωσης με την νομοθεσία περί δωροδοκίας και διαφθοράς και αφετέρου του κινδύνου ασφάλειας στον οργανισμό. Και στις δύο περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι η επικοινωνία και εκπαίδευση εργαζομένων αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία δημιουργίας κουλτούρας ρίσκου μέσα στον οργανισμό.

Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα
Στο panel συζήτησης που ακολούθησε συμμετείχαν οι Δρ. Τάσος Βασιλόπουλος , CIO της DHL, Γιώργος Τσαπρούνης, Corporate Affairs Director της Wind Hellas, Κώστας Πανάγος της Vodafone, Βασίλης Μονογιός Partner, Advisory, Business Risk Services της Grant Thornton και Άρης Δημητριάδης του Ομίλου OTE. Συντονιστές του Panel ήταν οι κκ. Αλήθεια Διακάτου και Γιώργος Τριβυζάς από την Deloitte. Από τη συζήτηση βγήκαν τα εξής συμπεράσματα:

 • Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειμμα κατανόησης κινδύνου καθώς και έλλειμμα στη λήψη αποφάσεων ακριβώς για να μην αναληφθεί ρίσκο. Πρέπει να μάθουμε να παίρνουμε υπολογισμένα ρίσκα.
 • Το ERM στην Ελλάδα βρίσκεται στα πρώτα του βήματα. Ωστόσο μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να το εφαρμόζουν συστηματικά.
 • Είναι απαραίτητο και οι μικρότερες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πρακτικές διαχείρισης κινδύνων με βάση τα δικά τους μέτρα.
 • Προϋπόθεση επιτυχίας του Risk Management είναι η πτώση των silo μεταξύ διευθύνσεων.
 • Σημαντικός είναι και ο κίνδυνος φήμης σήμερα καθότι το περιβάλλον έχει αλλάξει τελείως.
 • Κάθε διοίκηση πρέπει να κατανοήσει ότι ήδη διατρέχει κίνδυνο όταν δεν κάνει διαχείριση κινδύνου.
 • Η διαχείριση κινδύνου δεν είναι «δωρεάν», είναι λοιπόν σημαντικό το top management να επενδύσει χρήματα για τη διαχείριση κινδύνων.
 • Στην Ελλάδα πρέπει να αναλάβουμε και να διαχειριζόμαστε έξυπνα τα ρίσκα μας.

Οι ξένοι ομιλητές παρατήρησαν ότι οι Έλληνες διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση ρίσκου, ενώ έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να πάνε στο επόμενο επίπεδο και να προάγουν την έννοια του Risk Management πιο συλλογικά. Όλοι κατέληξαν ότι είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες για τη δημιουργία μιας Ελληνικής Ένωσης Risk Management. Το συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την ομιλία του Γιάννη Καλογεράκη, CEΟ της JMK Ltd, o οποίος συνοψίζοντας τα κύρια σημεία του συνεδρίου παρατήρησε ότι «τελικά τα συστήματα είναι χρήσιμα, ωστόσο πρέπει να συνδυασθούν κατάλληλα με ανθρωποκεντρική εκπαίδευση και συνεχή επικοινωνία για την ενσωμάτωση των συστημάτων αυτών στην καθημερινή πρακτική των ανθρώπων». Ολοκληρώνοντας, παρατήρησε ότι «Το GRC είναι στάση ζωής, είναι μια νέα ομαδική κουλτούρα που παρακινεί τον κόσμο να σκεφθεί προοπτικά εκτός πλαισίου. Τελικά το GRC αφορά όλους μέσα στην επιχείρηση, διότι αφορά την ίδια τη ζωή τους».

Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με κλήρωση βιβλίων του ”Κλειδάριθμου” και εκπαιδευτικών DVDs προσφοράς JMK Ltd.

 • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ
EY
 • ΜΕ ΤΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • COMMUNICATION CONSULTANTS
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team